Het einde van (een geslaagd) voetbalseizoen zit er weer bijna op, we hebben met 3 jeugd teams de ‘finish’ in zicht en hebben alle wedstrijden met volledig bezette teams kunnen spelen, mede ook door het lenen van speelsters tussen de diverse teams, hier ligt ook de kracht van onze vereniging: alleen ga je sneller samen kom je verder. Dank voor ieders flexibiliteit en begrip.

De technische commissie is al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De nieuwe teamindeling is een belangrijk onderdeel daarvan en het nieuwe (concept) Technisch Jeugdvoetbalbeleidsplan is een belangrijk hulpmiddel daarbij. Inventarisaties of spelers allemaal doorgaan volgend seizoen en of er nog spelers SVO Krommerijnstreek komen versterken zijn of worden uitgevoerd.

Hoeveel spelers zijn er volgend seizoen en de leeftijdsklassen van de KNVB zijn belangrijke uitgangspunten daarbij. Verder zijn in (concept) Technisch Jeugdvoetbalbeleidsplan enkele criteria opgenomen die van belang zijn voor de indeling bij de jeugd. Aan de hand daarvan is een eerste concept indeling gemaakt en besproken met de jeugdtrainers en leiders. Uit dit overleg zijn een aantal actiepunten gekomen.

Met de resultaten van deze acties zal de teamindeling verder uitgewerkt worden tot een voorlopige teamindeling voor het nieuwe seizoen. Voorlopig omdat het gedurende de zomermaanden altijd kan gebeuren dat er nog een enkele speler bij komt of vertrekt. Wij zullen uiterlijk maandag 12 juni deze voorlopige nieuwe teamindeling voor de jeugd bekend maken.

Fred Smit
Technisch coördinator jeugd