Afgelopen najaar is een werkgroep gestart met het opstellen van een Technisch Jeugdvoetbalbeleidsplan (TJBP). Een TJBP is een leidraad om zowel op bestuurlijk als begeleidend niveau de voetbalopleiding goed te kunnen organiseren en de opleiding zoveel mogelijk volgens het afgesproken plan uit te voeren. In het plan wordt onder andere beschreven waar de vereniging en de jeugdopleiding voor staat, hoe er wordt gevoetbald, getraind en gecoacht, hoe we willen samenwerken en onderling communiceren en hoe de teamindeling tot stand komt.

De SVO Krommerijnstreek is een jonge vereniging die in mei 2019 is opgericht door Bunnik ’73 en SV Odijk. Later heeft Z.S.C. Patria zich aangesloten. Deze samenwerkende moederverenigingen vinden dat vrouwenvoetbal bijzondere aandacht verdient maar dat ze zelf ieder apart te klein zijn om die aandacht te kunnen geven. De SVO is nog volop in ontwikkeling. Na de eerste enerverende jaren vindt het bestuur dat nu de tijd is gekomen de voetbalopleiding van de jeugd en stevig fundament en een kwaliteitsimpuls te geven. Daarom is er een werkgroep gevraagd om een TJBP met een breed draagvlak op te stellen. De werkgroep is als volgt samengesteld: Richard Meijer (trainer/coach MO17, Conny Snijders (trainer MO12), Gento Wijngaard (trainer MO15, alleen 1e fase TJBP), Hans de Ligt (trainer/coach MO12 en voorzitter vereniging) en Fred Smit (technisch coördinator jeugd).

Inmiddels heeft de werkgroep 3 bijeenkomsten gehad en begint het TJBP vorm te krijgen. Aan onder andere alle andere jeugdtrainers en leiders wordt regelmatig gevraagd om hun reactie te geven als er weer een deel geschreven is. Op deze manier hopen we tot een eerste gezamenlijk plan te komen. Het is de bedoeling om een eerste versie van het plan eind van dit seizoen gereed te hebben zodat we het (bij de voorbereiding van) het volgend seizoen kunnen gaan gebruiken en er ervaring mee op kunnen gaan doen. Het plan zal als het gereed is daarom zo spoedig mogelijk aan alle leden en andere betrokkenen worden gepresenteerd.